Egeskolen blev i 1988 oprettet som særlig 10.klasseskole. Den havde oprindelig til huse  på Lille Værløsevej, men flyttede i 1999 til Jonstrup. Her ejede kommunen en række bygninger, som havde været benyttet af forsvaret. Nu var bygningerne blevet ledige, og nu skulle de tjene som fysiske rammer for bl.a. Egeskolen og Pædagogisk Central.

 

Ved skolens indgang ser man et skilt, der fortæller, at man står ved Jonstrup gamle seminarium

 

Hele bygningskomplekset har imidlertid en meget spændende historie at fortælle.

I 1760 blev den vandmølle, der dengang lå på området, købt af en klædefabrikant. Hans plan var at udnytte vandkraften som energikilde for sin klædefabrikation, og han lod en række bygninger opføre i forbindelse hermed.

 

Det går bare ikke helt som forventet. Der opstår store økonomiske problemer, endda i flere omgange, og Hoffman må i 1776 give op og overdrage området til den danske stat.

 

I 1777 overdrages området til storkøbmanden Abraham Schneider, som også agter at anvende området som klædefabrik.

 

 

Allerede året efter, i 1778, lægger en større brand det meste af området i aske. Men nu sættes alt ind på at få genopført de nedbrændte bygninger. De nyopførte bygninger er af betydelig bedre kvalitet end de nedbrændte. Det gælder også den nye hovedbygning, der oprindelig hed ”Jonstrupgaard”.

Det er netop denne bygning, der i dag bl. rummer Egeskolen!

 

I 1786 måtte man af forskellige årsager helt opgive klædefabrikationen, og området blev nok en gang overtaget af staten.

 

I 1809 flyttede helt andre aktiviteter ud til området. Det oprindelige Blaagaard Seminarium rykkede fra København til Jonstrup, hvor det førtes videre under navnet Jonstrup Seminarium.

Det fremgår bl. a. af skiltningen ved Egeskolens indgang.

 

 

 

Det gamle seminariums nordbygning blev opført i 1858. Den brændte i 1889, men blev genopført samme år. I 1897 opførtes en elevbygning, og i 1898 byggedes en øvelsesskole på området.

Disse tre bygninger befinder sig stadig på området.

 

 

Seminariet flyttede fra området i 1955, og forsvaret lejede sig ind i bygningerne, der nu blev hjemsted for Flyvevåbnets Officersskole.

 

I forbindelse med afviklingen af Flyvestation Værløse overtog Værløse kommune de gamle seminariebygninger, og i 1999 kunne Egeskolen som nævnt tage en del af de gamle bygninger i anvendelse.