August 2018

UU-vejledning på Egeskolen

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens

ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

 

UU-vejleder Gitte Rud har kontor på 1. sal og træffes på skolen de fleste onsdage og fredage. 

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4464 eller via mail: [email protected]

Gitte er vejleder på de store hold

 

UU-vejleder Per Wolf Lorenzen har kontor på 1. sal og træffes på skolen efter aftale. 

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4465 eller via mail: [email protected]

Per er vejleder på de små hold

 

Vejledning i 10. klasse   

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 1. Kollektiv vejledning for alle (6 lektioner)

 2. Gruppevejledning

 3. Individuel vejledning

   

  UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 4. Obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelser

 5. Ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv

 6. UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer

 7. Uddannelsesplan og studievalgsportfolio

 8. Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

 9. Overgangen fra 10.klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

 10. Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

 11. Information om vejledningsportaler som fx

   

  På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 10. klasse.

  Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

   

  Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk og følg os på  lm la Cours Vej 9, 34

 

 

60 Birkerød – T +45 726

8 4450 – [email protected]