UU-vejledning på Egeskolen

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens

ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

 

UU-vejleder Gitte Rud-Johansen har kontor på 1. sal ved siden af kontoret og træffes på skolen om onsdagen og efter aftale. 

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4464 eller via mail: Gitte@uu-sjaelsoe.dk

 

Vejledning i 10. klasse   

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:

 1. kollektiv vejledning for alle (6 lektioner)

 2. gruppevejledning

 3. individuel vejledning

   

  UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 4. Obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelser
   

 5. Ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv
   

 6. Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
   

 7. Uddannelsesplan
   

 8. Besøg på Uddannelsesmessen Scor Fremtiden i FrederiksborgCentret, Forældrearrangementer,
  UU-Sjælsøs Uddannelsesaften
   

 9. Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg
   

 10. information om vejledningsportaler som fx

   

  UU-vejlederen vurderer elevenes uddannelsesparathed, når den unge søger ind på en ungdomsuddannelse. Det sker på baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger.  

   

  Nærmere herom vil blive oplyst via Egeskolens hjemmeside.

   

  Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

   

  Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk og følg os på  lm la Cours Vej 9, 34

 

 

60 Birkerød – T +45 726

8 4450 – [email protected]